Guru dan Staff

Khusnul Faizin M.A

Kepala Madrasah

 

Ahmad Zaini, S.Pd.

waka kesiswaan

 

Chusni Thamrin, S.Pd., M.Pd.

Waka sarana dan prasarana

 

Rini Widayati, S.Pd.

Waka kurikulum

 

Yeny Krisnawati, S.Sos

Wali kelas XI IIS

 

Khoirul Ummah, S.Pd

Wali kelas X IIS

 

Afni Nur Laili, S.Si

Wali kelas X IPA

 

Dzurrotuun Nafisah, S.Pd

Wali kelas XI MIA

 

Lia Dwi Hikmawati, S.Pd.

Wali Kelas XII MIA

 

Chisbul Waton, S.Pd

Wali Kelas XII IIS

 

Nurul Chabibah, S.Pd., M.Si

Guru Fisika Dan Bina Prestasi Siswa

 

Nikmatun Sya’diyah, S.Pd., M.Psi

Bimbingan Konseling

 

Muchtarul Fu’ad, S.Pd.I., M.A.

Guru kitab kuning dan Aqidah Akhlaq

 

Nihayah, S.E

Guru Ekonomi

 

Devi Syarifatul Firdaus, S.Pd.

Guru Sejarah

Arif Burhanudin

Staf Tata Usaha